Спас Богданов Ставрев

Доц. д-р Спас Богданов Ставрев

Служебен E-mail: stavrevspas@unwe.bg
Личен E-mail: stavrevspas@hotmail.com
Телефон: (02) 960 90 74
Кабинет: 2
Консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа;Сряда: 17.30-19.00 часа
Научни интереси: Изследване, развитие и усъвършенстване на двигателни, психически и личноостни качества. подпомагащи и значими за бъдещата професионална реализация на икономистите.Баскетбол и Баскетбол 3х3-методики на подготовка, подбор и развитие на качества.