в.и.д. началник отдел
Спортен комплекс "Бонсист"
Ръководител катедра
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Спас Богданов Ставрев

Доц. д-р Спас Богданов Ставрев

Служебен E-mail: stavrevspas@unwe.bg
Телефон: (02) 960-90-74
Кабинет: 2
Консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа Сряда: 17.00-18.30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. 11.00 - 18.45 Физкултура и спорт - 1 курс Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. 11.00 - 18.45 Физкултура и спорт - 1 курс Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 8.3.2020 г. 9.00 - 16.45 Физкултура и спорт - 2 курс Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500