в.и.д. началник отдел
Спортен комплекс "Бонсист"
Ръководител катедра
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Спас Богданов Ставрев

Доц. д-р Спас Богданов Ставрев

Служебен E-mail: stavrevspas@unwe.bg
Телефон: (02) 960-90-74
Кабинет: 2
Консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа Сряда: 17.00-18.30 часа
Часове за консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа Сряда: 17.00-18.30 часа