в.и.д. началник отдел
Спортен комплекс "Бонсист"
Ръководител катедра
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Спас Богданов Ставрев

Доц. д-р Спас Богданов Ставрев

Служебен E-mail: stavrevspas@unwe.bg
Телефон: (02) 960-90-74
Кабинет: 2
Консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа Сряда: 17.00-18.30 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Политология -напр. редовно бакалавър 319
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 411
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Политология -напр. редовно бакалавър 318
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 516
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 515
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 190
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 191
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 192
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Администрация и управление редовно бакалавър 230
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Администрация и управление редовно бакалавър 232
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура Право - напр. редовно бакалавър 615
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура Право - напр. редовно бакалавър 616
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 120
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 133
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Администрация и управление редовно бакалавър 231
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 134
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 517
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 518
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Администрация и управление редовно бакалавър 233
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Администрация и управление редовно бакалавър 234
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Администрация и управление редовно бакалавър 235
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика и бизнес редовно бакалавър 143
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика и бизнес редовно бакалавър 144
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика и бизнес редовно бакалавър 193
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика и бизнес редовно бакалавър 194
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика и бизнес редовно бакалавър 195
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Макроикономика редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Бизнес администрация редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Регионално развитие редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Макроикономика редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
условна сесия 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика дистанционно бакалавър
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика и бизнес редовно бакалавър 145
Извънредна 15.9.2020 г. 13.00 - 15.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 123
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 146
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 147
условна сесия 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Публична администрация редовно бакалавър
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 1 курс Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 148
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Извънредна 17.9.2020 г. 11.00 - 13.00 СК Физкултура и спорт - 2 курс Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198