Спас Богданов Ставрев

Доц. д-р Спас Богданов Ставрев

Служебен E-mail: stavrevspas@unwe.bg
Личен E-mail: stavrevspas@hotmail.com
Телефон: (02) 960 90 74
Кабинет: 2
Консултации: Вторник: 11.00-12.30 часа;Сряда: 17.30-19.00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 18.9.2022 г. 16.00 (карта) Физкултура и спорт - 1 курс Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 712
годишна поправителна 18.9.2022 г. 18.00 (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 711
годишна поправителна 18.9.2022 г. 18.00 (карта) Физкултура и спорт - 2 курс Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 915