Добре дошли в моя блог

Блоговете на преподавателите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са изградени на модерна, академична и комуникационна платформа.

Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.

Блоговете на УНСС – UNWE Blogs.

От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” към УНСС е имала в своите ръководства все утвърдени в своята си дисциплина преподаватели-спортисти. Ръководители на катедрата са били: Драган Господинов (1954-1981 г.); доц. Иван Несторов (1981-1994 г.); Светлана Цонева (1994-1996 г.); Надя Недялкова (1996- 2003 г.); м.с.Петър Иванов (2003-2009 г. ) и м.с. Спас Ставрев (2009 г. и в момента).