Научен секретар
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 10.45 - 12.15 4051 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика бакалаври редовно 127 12700
У петък 12.30 - 14.00 4051 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика бакалаври редовно 127 1747
У петък 14.15 - 15.45 4051 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика бакалаври редовно 127 1748