Научен секретар
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 4051 Управление на операциите Бизнес логистика бакалаври редовно 127 12700
У вторник 12.30 - 14.00 5009 Логистични системи Бизнес логистика бакалаври редовно 129 1258
У вторник 16.00 - 17.30 1085 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика бакалаври редовно 129 1259
У четвъртък 14.15 - 15.45 2094 Логистични системи Икономика на туризма бакалаври редовно 129 1256
У четвъртък 16.00 - 17.30 2094 Логистични системи Икономика на туризма бакалаври редовно 129 1255
Л четвъртък 18.30 - 21.00 4051 Методика на организационните изследвания Бизнес логистика - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
У петък 12.30 - 14.00 4051 Логистични системи Бизнес логистика бакалаври редовно 129 1259
Л петък 14.15 - 15.45 4051 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика бакалаври редовно 129 12900
У петък 16.00 - 17.30 4051 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика бакалаври редовно 129 1258
Л петък 17.45 - 21.00 4051 Реинженеринг на логистичните процеси Бизнес логистика - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800