Научен секретар
Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
17.1.2020 г. 14.00 - 16.00 4051 Управление на бизнес процеси Бизнес логистика редовно бакалавър 129
17.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4051 Методика на организационните изследвания Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
17.1.2020 г. 16.00 - 18.00 4051 Реинженеринг на логистичните процеси Бизнес логистика - 3 сем. редовно магистър 58
21.1.2020 г. 14.00 - 16.00 4051 Управление на операциите Бизнес логистика редовно бакалавър 127