Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"
Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: sterezova@unwe.bg
Личен E-mail: silvia_terezova@mail.bg
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: понеделник 17.30 - 19.30четвъртък 16.00 - 18.00
Часове за консултации: понеделник 17.30 - 19.30четвъртък 16.00 - 18.00