Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на търговията"
Силвия Цветкова Терезова

Доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Служебен E-mail: sterezova@unwe.bg
Личен E-mail: silvia_terezova@mail.bg
Телефон: (02) 8195 601
Кабинет: 2126
Консултации: понеделник 17.30 - 19.30четвъртък 16.00 - 18.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 09.00 - 10.30 2124 (карта) Анализ на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1433
У понеделник 10.45 - 12.15 2124 (карта) Анализ на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1434
У понеделник 14.15 - 15.45 2124 (карта) Анализ на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1435
Л понеделник 12.30 - 14.00 308К (карта) Анализ на търговската дейност Икономика на търговията бакалаври редовно 148 14800
Л 1.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2124 (карта) Анализ и планиране на търговската дейност Търговия - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
m-learning курс Л 8.10.2022 г. 9.00 - 16.45 (карта) Асортиментна политика на търговски вериги Управление на търговски вериги - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Л 9.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2124 (карта) Анализ и планиране на търговската дейност Търговия - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 15.10.2022 г. - 16.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2124 (карта) Анализ и планиране на търговската дейност Търговия - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 22.10.2022 г. - 23.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2124 (карта) Анализ и планиране на търговската дейност Търговия - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 58 5800