Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет
Силвия Трифонова Трифонова

Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова

Служебен E-mail: strifonova@unwe.bg
Личен E-mail: trifonovasilvia@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 241
Кабинет: 1051
Консултации: Вторник, 15 - 16.30 ч., кабинет 1051

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 3062 (карта) Управление на банковия риск Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3035 (карта) Международни финанси Финанси - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3035 (карта) Международни финанси Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 14.00 3033 (карта) Управление на банковия риск Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 15.45 2015 (карта) Управление на банковия риск Финанси бакалаври редовно 103 10300
Онлайн занятие » У сряда 16.00 - 17.30 3033 (карта) Управление на банковия риск Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 1317
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 3050 (карта) Международен финансов мениджмънт Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3050 (карта) Международни финансови организации и програми Финанси - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 4046 (карта) Международни финансови организации Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 16.10.2021 г. 9.00 - 15.45 406 (карта) Финанси Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 734 73400
Онлайн занятие » Л 17.10.2021 г. 9.00 - 15.45 403 (карта) Основи на финансите Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Международни финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 31.10.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Международни финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Основи на финансите Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
Онлайн занятие » Л 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Финанси Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 734 73400