Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет
Силвия Трифонова Tрифонова

Проф. д-р Силвия Трифонова Tрифонова

Служебен E-mail: strifonova@unwe.bg
Личен E-mail: trifonovasilvia@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 241
Кабинет: 2026
Консултации: Четвъртък, 17:30-18:30 часа, кабинет 2026

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
2.6.2020 г. 13.00 - 16.00 3035 Международни финанси Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
2.6.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Международни финансови организации и програми Финанси - 3 сем. редовно магистър 48
2.6.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Международни финансови организации и програми Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
2.6.2020 г. 16.00 - 18.00 3035 Международни финансови организации и програми Финанси - 2 сем. редовно магистър 48
4.6.2020 г. 13.00 - 16.00 2015 Международни финанси Финансов контрол редовно бакалавър 119
4.6.2020 г. 16.00 - 18.00 2059 Международни финанси Финанси - 4 сем. редовно магистър 48
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 3036 Международни финанси Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 3036 Международни финанси Финансов мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 48
7.6.2020 г. 9.00 - 11.00 3036 Международни финансови организации Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем. редовно магистър 48