Здравейте!

За пръв път застанах пред студентска аудитория през 1997г. като хоноруван преподавател към катедра “Управление на социално-културната сфера” по дисциплината “Медийна политика” пред студентите от първия випуск в специалността “Икономика на медиите” в УНСС. Имах удоволствието да преподавам на всички випуски от тази специалност, а на последния, който се дипломира през 2007г., да бъда и випусков ръководител. Всички тези прекрасни студенти ме накараха да разбера, че преподавателската работа в университета е голяма отговорност, но носи и огромно удовлетворение, защото е истинско удоволствие да работиш с млади и умни хора, които те стимулират, провокират, радват и вълнуват.

Когато през 2003г. започна подготовката за откриване на новата за УНСС специалност “Журналистика и масмедии”, вече в качеството си на щатен преподавател, разбрах колко усилия стоят зад подобно начинание. Помощта на всички колеги от катедра “Управление на социално-културната сфера” беше неоценима. Чувството да градиш нещо ново е уникално и вълнуващо въпреки всички трудности. Именно това чувство ни превърна от колеги в съмишленици и приятели. С това чувство през есента на 2004г. посрещнахме и първия випуск на специалността “Журналистика и масмедии” и мисля, че нашите чудесни първи студенти го усетиха. Поради тази причина, въпреки че това е моят личен университетски блог, предпочитам вместо местоимението “аз” да използвам местоимението “ние”. Защото за мен е много важно всички ние – преподаватели и студенти от катедра “Медии и обществени комуникации” в УНСС, която бе основана през 2008г., да бъдем обединени от чувството за общност и за съпричастност както към нашата специалност “Медии и журналистика”, така и към журналистическата професия.