Образование и академично развитие

1987-1988г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика

1988-1993г. – МГУ ”М.В.Ломоносов”, Москва, Русия, Факултет по

журналистика, магистърска степен по журналистика

1993-1996г. – МГУ ”М.В.Ломоносов”, Москва, Русия, Факултет по

журналистика, аспирантура

1997г. – доктор по филология

1997-2003г. – УНСС, хоноруван асистент по дисциплината “Масмедийна политика” в катедра “Управление на социално-културните дейности”, факултет “Икономика на инфраструктурата”

01.07.2003г. – редовен асистент в катедра Управление на социално-културните дейности”, факултет “Икономика на инфраструктурата”,

12 май 2004г. – главен асистент

15.06.2010г. – доцент по шифър 05.02.24 “Организация и управление извън сферата на материалното производство” (Теория на медиите, Пресжурналистика)

септември 2004г. – септември 2011г. – научен секретар на катедра “Управление на социално-културните дейности”-

от декември 2007г. – член на факултетен съвет на факултет “Икономика на инфраструктурата”

Преподавани дисциплини в бакалавърска степен – Теория на медиите, Теория и практика на текста, Журналистическо творчество, Пресжурналистика

Преподавани дисциплини в магистърска степен – Теория на масовата комуникация, Журналистика и масови комуникации, Теория и практика на текста в бизнес журналистиката, Медиапланиране