октомври 2007г. – връчване на дипломите на последния випуск от специалността “Икономика на масмедиите”