Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 11.30-13.30 часа четвъртък 12-14 часа
Научни интереси: пресжурналистика, медиазнание, журналистически жанрове, медийна политика, медиатекстове