Научни интереси: пресжурналистика, медиазнание, журналистически жанрове, медийна политика, медиатекстове