Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научни интереси: пресжурналистика, медиазнание, журналистически жанрове, медийна политика, медиатекстове, медиапланиране