Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: вторник 14-16.00 часа четвъртък 12-14.00 часа
Научни интереси: пресжурналистика, медиазнание, журналистически жанрове, медийна политика, медиатекстове, медиапланиране