Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 10.30-12.30 часа четвъртък 10.00-12.00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток