Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 12.30-14.30 часа четвъртък 14-16 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
19.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Създаване на медийно съдържание Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
26.1.2018 г. 9.00 - 12.00 3072 Жанрове в медиите Медии и журналистика редовно бакалавър 509
29.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Създаване на медийно съдържание Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 3072 Жанрове в медиите Медии и журналистика редовно бакалавър 509