Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 11.30-13.30 часа четвъртък 12-14 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
1.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика редовно бакалавър 510
1.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2123 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
12.6.2018 г. 15.00 - 18.00 4053 Основи на комуникациите Икономика на търговията редовно бакалавър 168
16.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2094 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
16.6.2018 г. 9.00 - 11.00 П038 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 511
20.6.2018 г. 13.00 - 16.00 3074 Основи на комуникациите Икономика на търговията редовно бакалавър 168
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3073 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 511
22.6.2018 г. 14.00 - 16.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
22.6.2018 г. 14.00 - 16.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика редовно бакалавър 510
22.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Създаване на медийно съдържание Медии и журналистика със специализация "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем. редовно магистър 58
22.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със специализация "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
29.6.2018 г. 12.00 - 14.00 3074 Основи на комуникациите Икономика на търговията редовно бакалавър 168
30.6.2018 г. 10.00 - 11.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 509
30.6.2018 г. 10.00 - 11.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика редовно бакалавър 510
30.6.2018 г. 12.00 - 14.00 1083 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 511
30.6.2018 г. 9.00 - 10.00 3072 Жанрове в медиите Медии и журналистика редовно бакалавър 509