Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда 10.30-12.30 часа четвъртък 10.00-12.00 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2020 г. 13.00 - 15.00 3072 Пресжурналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 513
26.5.2020 г. 13.00 - 15.00 3072 Пресжурналистика Медия икономика редовно бакалавър 514
26.5.2020 г. 15.00 - 16.00 3072 Практическо обучение Медии и журналистика редовно бакалавър 513
26.5.2020 г. 16.00 - 18.00 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
29.5.2020 г. 11.00 - 13.00 2122 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 515
29.5.2020 г. 11.00 - 13.00 2122 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 516