Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 3072 (карта) Пресжурналистика Медии и журналистика редовно бакалавър 517
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 3072 (карта) Пресжурналистика Медия икономика редовно бакалавър 518
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 3072 (карта) Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 3072 (карта) Теория на масовата комуникация Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 3072 (карта) Жанрове в медиите Медии и журналистика редовно бакалавър 517
годишна поправителна 15.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
годишна поправителна 15.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520
годишна поправителна 15.9.2022 г. 15.00 П034 (карта) Теория на медиите Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
годишна поправителна 15.9.2022 г. 15.00 П034 (карта) Теория на медиите Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520