Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Светла Владимирова Цанкова

Доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Служебен E-mail: s.tzankova@unwe.bg
Личен E-mail: svetla@gbg.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: вторник 14.00-16.00 часа - онлайн, сряда 14.00-16.00 часа - присъствени в каб. 3076

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2021 г. 13.00 - 14.00 3072 Учебна практика Медии и журналистика редовно бакалавър 513
лятна редовна 25.5.2021 г. 14.00 - 16.00 3072 Жанрове в медиите Медии и журналистика редовно бакалавър 515
лятна редовна 25.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 2.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2122 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 517
лятна редовна 2.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2122 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 518
лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3072 Медиа планиране Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 8.6.2021 г. 11.00 - 13.00 4052 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 517
лятна поправителна 8.6.2021 г. 11.00 - 13.00 4052 Теория и практика на текста Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 518
лятна поправителна 8.6.2021 г. 14.00 - 15.00 3072 Жанрове в медиите Медии и журналистика редовно бакалавър 515
лятна поправителна 8.6.2021 г. 15.00 - 16.00 3072 Учебна практика Медии и журналистика редовно бакалавър 513