Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 16.40 2019 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 12700
Л сряда 11.35 - 14.05 П038 Статистика Администрация и управление бакалаври редовно 229 22900
Л четвъртък 14.15 - 17.30 4005 Икономическа статистика Статистика и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2083 Методология на краткосрочните показатели Статистика и иконометрия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800