Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
21.1.2019 г. 9.00 - 12.00 3048 Макроикономическа статистика Макроикономика редовно бакалавър 160
23.1.2019 г. 9.00 - 12.00 2009 Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 102
6.2.2019 г. 11.00 - 13.00 3033 Макроикономическа статистика Макроикономика редовно бакалавър 160
6.2.2019 г. 9.00 - 11.00 3008 Статистика Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 102