Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2018 г. 13.00 - 16.00 2064 Икономическа статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
1.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2064 Методология на краткосрочните показатели Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
5.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2030 Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 229
5.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2030 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
13.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2064 Методология на краткосрочните показатели Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
18.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2009 Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 229
18.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2009 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4005 Икономическа статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4005 Методология на краткосрочните показатели Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
26.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2013 Икономическа статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
26.6.2018 г. 15.00 - 17.00 2019 Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 229
29.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2030 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127