Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 16.00 - 17.30 - Данъци и данъчен контрол Финансов контрол бакалаври редовно 105 10500
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 2058 Данъчен контрол върху косвени данъци Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 17.30 2060 Данъчен и осигурителен контрол - част 1 Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 17.30 2060 Данъчен и осигурителен контрол - част 1 Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 17.30 3050 Данъчен и осигурителен контрол - част 1 Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Счетоводство и контрол - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. - 15.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Счетоводство и контрол - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. 9.00 - 16.45 Данъци и данъчен контрол Финанси бакалаври дистанционно 926 92600