Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 08.00 - 10.30 3035 (карта) Индустриални отношения Социология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 2009 (карта) Икономическа социология Екоикономика бакалаври редовно 173 17300
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 2009 (карта) Икономическа социология Аграрен бизнес бакалаври редовно 173 17300
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 2009 (карта) Икономическа социология Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 173 17300
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 2009 (карта) Икономическа социология Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 173 17300