Научен секретар
Катедра "Финансов контрол"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 3034 Вътрешен контрол и вътрешен одит Финансов контрол бакалаври редовно 119 11900
Л вторник 12.30 - 14.00 3034 Одитинг Финансов контрол бакалаври редовно 102 10200
У вторник 14.15 - 15.45 1058 Одитинг Финансов контрол бакалаври редовно 102 1090
Л вторник 16.00 - 17.30 1058 Одитинг Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л вторник [от 1.10.2019 г. до 19.11.2019 г.] 18.30 - 20.00 2093 Одитинг - осъществяване на ангажимент за изразяването на сигурност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
У петък 10.45 - 12.15 3033 Одитинг Финансов контрол бакалаври редовно 102 1091
Л петък 12.30 - 14.00 3049 Одитинг Счетоводство бакалаври редовно 101 10100
У петък 14.15 - 15.45 3033 Одитинг Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 1303