Научен секретар
Катедра "Финансов контрол"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 2100 Одитинг - допълнителни въпроси, свързани с одита и изразяването на сигурност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 3038 Стандарти за финансов одит Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800