Научен секретар
Катедра "Финансов контрол"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 10.45 - 12.15 1058 (карта) Одитинг Финансов контрол бакалаври редовно 108 1055
У вторник 12.30 - 14.00 3033 (карта) Одитинг Финансов контрол бакалаври редовно 108 1056
Л вторник 14.15 - 15.45 110К (карта) Одитинг Счетоводство бакалаври редовно 107 10700
Л вторник 16.00 - 17.30 3035 (карта) Одитинг Финансов контрол бакалаври редовно 108 10800
Л петък 14.15 - 15.45 3033 (карта) Одитинг Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
У петък 16.00 - 17.30 3033 (карта) Одитинг Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 1317
Л петък 18.30 - 21.00 3050 (карта) Одитинг - осъществяване на ангажимент за изразяването на сигурност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Одитинг Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » Л 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Одитинг Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » У 28.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Одитинг Финанси бакалаври дистанционно 927 9209