Научен секретар
Катедра "Финансов контрол"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
23.1.2020 г. 11.00 - 13.00 2015 Одитинг Финансов контрол редовно бакалавър 102
23.1.2020 г. 13.00 - 16.00 2015 Одитинг Счетоводство редовно бакалавър 101
26.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3050 Одитинг - осъществяване на ангажимент за изразяването на сигурност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. редовно магистър 48
1.2.2020 г. 11.00 - 13.00 4046 Одитинг - осъществяване на ангажимент за изразяването на сигурност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем. редовно магистър 48
1.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3050 Одитинг Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
1.2.2020 г. 13.00 - 16.00 3034 Вътрешен контрол и вътрешен одит Финансов контрол редовно бакалавър 119
4.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3048 Вътрешен контрол и вътрешен одит Финансов контрол редовно бакалавър 119
4.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3048 Одитинг Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
4.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3048 Одитинг Счетоводство редовно бакалавър 101
4.2.2020 г. 9.00 - 11.00 3048 Одитинг Финансов контрол редовно бакалавър 102