Scientific Secretary
Financial Control

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1–1/2015
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA)
Ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова
Колектив: доц. д-р Румяна Савова Пожаревска, гл.ас. д-р Михаил Желязков Мусов, гл.ас. д-р Мария Славчева Маркова
Описание: Целта на проекта е да се открият и очертаят допирателните точки, общите моменти в изучавания материал, респективно в съдържанието на учебните програми по специализираните дисциплини и да се очертаят насоките за тяхното усъвършенствуване, така че на с
Начало (година): 2015
Начало (месец): 4
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1–9/2015
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В КОНТЕКСТА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS)
Ръководител: доц.д-р Даниела Петрова Въткова
Колектив: ас.д-р Ина Атанасова Лечева, доц.д-р Лилия Тодорова Рангелова, ас. д-р Валерия Михайлова Динева, доц. д-р Катя Райкова Златарева, докторант Цветелина Николаева Станева, Йордан Атанасов Карабинов, студент Ивиана Владимирова Младенова
Описание: Целите на проекта са да се открият общите моменти и различията между изучавания материал, респективно в съдържанието на учебните програми, по специализираните дисциплини по вътрешен одит и Института на вътрешните одитори /The Institute of Internal Au
Начало (година): 2015
Начало (месец): 4
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Контрол върху ефективното управление на средствата от ЕС

Период на осъществяване /в години / : 2011

Дата: 30.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Независим финансов одит

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Вътрешен одит