Здравейте, аз съм Татяна Кичева, доцент към катедра ‘Управление” в УНСС. Преподавам по дисциплините Управление на човешките ресурси, Управление на кариерата, Приложен мениджмънт, Управление на аутсорсинга и субконтракторството и др. Тук можете да намерите информация за моята научноизследователска  и преподавателска дейност.