Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
18.1.2020 г. 11.00 - 13.00 505 Управление на кариерата Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
18.1.2020 г. 9.00 - 11.00 505 Управление на човешките ресурси Администрация и управление - Хасково ДО дистанционно бакалавър 732
25.1.2020 г. 11.00 - 13.00 П037 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
25.1.2020 г. 11.00 - 13.00 П037 Управление на аутсорсинга и субконтракторството Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
25.1.2020 г. 13.00 - 15.00 П037 Управление на кариерата Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
27.1.2020 г. 8.00 - 8.50 БИБЛ. Управление на човешките ресурси Администрация и управление редовно бакалавър 230
27.1.2020 г. 8.00 - 8.50 ТЦ Управление на човешките ресурси Администрация и управление редовно бакалавър 231
27.1.2020 г. 8.00 - 8.50 ТЦ Управление на човешките ресурси Администрация и управление редовно бакалавър 232
30.1.2020 г. 15.00 - 15.40 БИБЛ. Управление на човешките ресурси Администрация и управление дистанционно бакалавър 936
30.1.2020 г. 16.10 - 16.50 БИБЛ. Управление на човешките ресурси Администрация и управление дистанционно бакалавър 936