Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Сряда - 14.00-16.00 ч. Петък - 14.00-16.00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток