Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Сряда - 14.00-16.00 ч. Петък - 14.00-16.00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 11.00 - Социология на семейството Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 11.00 - Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » лятна редовна 29.5.2020 г. 9.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 409
Онлайн изпит » лятна редовна 12.6.2020 г. 12.00 - Учебна практика Социология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » лятна редовна 12.6.2020 г. 9.00 - Учебна практика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 11.00 - Социология на семейството Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 9.00 - Учебна практика Социология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 9.00 - Учебна практика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408
условна сесия 17.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Социология на личността Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър
условна сесия 17.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Социология на личността Медия икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 9.00 - Социология на конфликтите Социология редовно бакалавър 408
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 9.00 - Социална политика Социология редовно бакалавър 409
условна сесия 17.6.2020 г. 9.00 - 10.00 Социология на личността Медия икономика редовно бакалавър