Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Вторник - 10.20-12.20 ч.; Сряда - 14.10-16.10 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 3009 (карта) Социология на семейството Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 412
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2030 (карта) Икономическа социология Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2030 (карта) Икономическа социология Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2030 (карта) Социология на личността Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 412
годишна поправителна 15.9.2022 г. 13.00 2111 (карта) Общество и криза Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 15.9.2022 г. 13.00 2111 (карта) Общество и криза Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3049 (карта) Социална политика Макроикономика редовно бакалавър 140
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3049 (карта) Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 140
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3049 (карта) Социална политика Икономика редовно бакалавър 140
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3049 (карта) Социална политика Социология редовно бакалавър 411
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 3049 (карта) Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 411