Научен секретар
Катедра "Икономическа социология"
Тодорка Димова Кинева

Гл.ас. д-р Тодорка Димова Кинева

Служебен E-mail: t.kineva@unwe.bg
Личен E-mail: t_kineva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 2106
Консултации: Вторник- 12.30-13.00 ч.; 13.30-16.00 ч. Петък - 8.30-09.30 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2015 Социална политика Макроикономика редовно бакалавър 180
20.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2015 Социална политика Икономика редовно бакалавър 180
20.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2015 Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 180
20.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2015 Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
21.1.2020 г. 9.00 - 12.00 2093 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408
22.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3009 Социология на личността Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
3.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2099 Социология на личността Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2093 Социална политика Макроикономика редовно бакалавър 180
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2093 Социална политика Икономика редовно бакалавър 180
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2093 Социална политика Политическа икономия редовно бакалавър 180
3.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2093 Социална политика Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
4.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2109 Социология на конфликтите Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408