Университетски курсове

 

Преподавателската ми дейност в Университет за национално и световно стопанство включва лекции и упражнения по следните дисциплини:

  • Икономическа социология“ пред студенти от различни направления.
  • Социология на личността“ пред студенти от специалност „Социология”, „Медии и журналистика” и „Медия икономика”.
  • Социология на семейството“ пред студенти от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата”.
  • Социология на конфликтите“ пред студенти от специалност „Социология“ и „Икономическа социология и психология”.
  • Социална политика“ пред студенти от специалности „Икономическа социология и психология“, „Макроикономика”, „Икономика” и „Политическа икономия”.
  • Фирмена култура“ пред студенти от специалност „Социология“ и „Икономическа социология и психология”.