Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-36/2009

Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: http://search.ebscohost.com/

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Tatyana Netseva-Porcheva

Година на публикуване: 2011

Заглавие: VALUE-BASED PRICING

Име на списание/издателство: Marketing

Място на публикуване: Beograd

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 250-255

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. Созопол, България

Организатор: Технически университет - София

Автор/и: Нецева-Порчева, Татяна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 518-529

Дата на провеждане: 19.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: IX Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг"11

Тема: Ценностен подход на ценообразуване

Забележка: 19-22 юни 2011

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Niš

Организатор: Faculty of Economics, University of Niš

Автор/и: Tatyana Netseva-Porcheva, Ph.D.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 261-274

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 01.12.2011

Наименование на научния форум: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies

Тема: Value-Based Pricing – Success Factor in the Competitive Struggle

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Автор/и: Нецева-Порчава, Татяна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 316-324

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция 75 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“ „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж“

Тема: Нови тенденции в стратегическото ценообразуване

Забележка: 8-9 ноември 2011

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Татяна Нейчева Нецева-Порчева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Теоретични и приложни аспекти на стойностното ценообразуване

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УИ "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 120-133

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Niš

Организатор: Faculty of Economics, University of Niš

Автор/и: Tatyana Netseva-Porcheva

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 409-416

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 01.03.2011

Наименование на научния форум: THE CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE 21st CENTURY

Тема: VALUE-BASED PRICING

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "МИО и бизнес"

Автор/и: Татяна Нейчева Нецева-Порчева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 0-10

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 08.10.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Три години членство на България в ЕС: Успехи и предизвикателства”

Тема: Изисквания към документацията за трансферните цени в ЕС

Забележка: сборникът с докладите все още не е отпечатан

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: http://search.ebscohost.com/

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-36/2009

Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС, гр. София

Организатор: УНСС, катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Автор/и: Класова, С., Нецева-Порчева, Татяна

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 1-15

Дата на провеждане: 08.04.2010

Дата на публикуване: 08.04.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция по сучай 90 години от рождението на акад. Евгени Матеев, Управление, ефективност, интеграция - в търсене на решения

Тема: Цените в творчеството на акад. Евгени Матеев

Забележка: диск с доклади от конференцията, няма печатно издание

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Б. Дуранкев, Нецева-Порчева, Т., Маринов, Кр. и колектив

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Ключ към маркетинга, глава "Ценова политика на фирмата"

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-40

Забележка: Материалът е изготвен през 2010 и е предаден в УИ "Стопанство"