Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Татяна Нейчева Нецева-Порчева

Доц. д-р Татяна Нейчева Нецева-Порчева

Служебен E-mail: t_netzeva@unwe.bg
Телефон:
Кабинет: 3025
Консултации: Понеделник: 9.00 - 10.30 ч.; Вторник: 9.00 - 10.30 ч.
Научни интереси: Маркетинг; цени и ценообразуване; трансферно ценообразуване