Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3032 Индустриален маркетинг Маркетинг - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 12.15 5006 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » У сряда 12.30 - 14.00 5006 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 1312
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 16.45 4005 Трансферно ценообразуване Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 15.00 4052 Трансферно ценообразуване Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 14.00 4052 Трансферно ценообразуване Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800