Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 12.15 5008 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
У сряда 12.30 - 14.00 5008 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 1305
Л сряда 14.15 - 16.45 П035 Трансферно ценообразуване Маркетинг бакалаври редовно 166 16600
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Ценова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.45 3032 Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 15.30 3032 Ценова политика Маркетинг - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.3.2019 г. 13.00 - 15.30 3032 Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 15.00 3074 Трансферно ценообразуване Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600
Л 24.3.2019 г. 12.30 - 17.30 3074 Трансферно ценообразуване Маркетинг бакалаври дистанционно 906 90600