Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 19.1.2023 г. 16.00 3036 (карта) Ценова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 19.1.2023 г. 16.00 3036 (карта) Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 19.1.2023 г. 16.00 3036 (карта) Ценова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 20.1.2023 г. 11.00 5008 (карта) Цени и ценообразуване Стратегическо планиране редовно бакалавър 165
Онлайн изпит » зимна редовна 20.1.2023 г. 18.00 (карта) Ценова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 20.1.2023 г. 18.00 (карта) Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 20.1.2023 г. 9.00 4005 (карта) Ценова политика Маркетинг редовно бакалавър 165
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 11.00 (карта) Ценова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 916
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2023 г. 9.00 (карта) Маркетинг Маркетинг дистанционно бакалавър 918
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2023 г. 18.00 (карта) Маркетинг Икономика дистанционно бакалавър 917
Онлайн изпит » зимна поправителна 31.1.2023 г. 18.00 (карта) Ценова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 31.1.2023 г. 18.00 (карта) Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна поправителна 1.2.2023 г. 18.00 (карта) Ценова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 916
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Маркетинг Икономика дистанционно бакалавър 917
Онлайн изпит » зимна поправителна 2.2.2023 г. 18.00 (карта) Маркетинг Маркетинг дистанционно бакалавър 918
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 4007 (карта) Цени и ценообразуване Стратегическо планиране редовно бакалавър 165
зимна поправителна 3.2.2023 г. 9.00 4007 (карта) Ценова политика Маркетинг редовно бакалавър 165
зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 3008 (карта) Ценова политика Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 3008 (карта) Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 4.2.2023 г. 11.00 3008 (карта) Ценова политика Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем. редовно магистър 38