Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2020 г. 16.00 - Индустриален маркетинг Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна редовна 27.5.2020 г. 16.00 - Учебна практика Маркетинг дистанционно бакалавър 908
Онлайн изпит » лятна редовна 27.5.2020 г. 18.00 - Трансферно ценообразуване Маркетинг дистанционно бакалавър 908
Онлайн изпит » лятна редовна 9.6.2020 г. 11.00 - Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » лятна редовна 9.6.2020 г. 9.00 - Трансферно ценообразуване Маркетинг редовно бакалавър 176
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Индустриален маркетинг Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 10.00 - Трансферно ценообразуване Маркетинг редовно бакалавър 176
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 12.00 - Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 16.00 - Трансферно ценообразуване Маркетинг дистанционно бакалавър 908
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 18.00 - Учебна практика Маркетинг дистанционно бакалавър 908