Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4007 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4007 Ценова политика Маркетинг дистанционно бакалавър 906
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4007 Учебна практика Маркетинг дистанционно бакалавър 906
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4007 Ценова политика Маркетинг редовно бакалавър 166
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4007 Цени и ценообразуване Счетоводство редовно бакалавър 118
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4007 Трансферно ценообразуване Маркетинг редовно бакалавър 166
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4007 Цени и ценообразуване Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 176
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4007 Трансферно ценообразуване Маркетинг дистанционно бакалавър 906