Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3031 Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 3031 Ценова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
12.6.2019 г. 12.00 - 14.00 4007 Трансферно ценообразуване Маркетинг редовно бакалавър 166
12.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 5004 Трансферно ценообразуване Маркетинг дистанционно бакалавър 906
12.6.2019 г. 18.00 - 19.00 5004 Учебна практика Маркетинг дистанционно бакалавър 906
13.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Ценова политика Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
13.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Ценова политика Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
19.6.2019 г. 10.00 - 12.00 5008 Ценова политика Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
19.6.2019 г. 10.00 - 12.00 5008 Трансферно ценообразуване Маркетинг редовно бакалавър 166
19.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4005 Трансферно ценообразуване Маркетинг дистанционно бакалавър 906
19.6.2019 г. 18.00 - 19.00 4005 Учебна практика Маркетинг дистанционно бакалавър 906