Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 13.15 2030 (карта) Статистика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л понеделник 10.45 - 13.15 2030 (карта) Статистика Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 171 17100
Л понеделник 16.00 - 18.30 2006 (карта) Статистика Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Л понеделник 16.00 - 18.30 2006 (карта) Статистика Политическа икономия бакалаври редовно 170 17000
Л понеделник 16.00 - 18.30 2006 (карта) Статистика Икономика бакалаври редовно 170 17000
Л понеделник 16.00 - 18.30 2006 (карта) Статистика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 170 17000
Л вторник 09.00 - 11.30 2009 (карта) Статистика Бизнес икономика бакалаври редовно 172 17200
Л вторник 09.00 - 11.30 2009 (карта) Статистика Индустриален бизнес бакалаври редовно 172 17200
Л вторник 09.00 - 11.30 2009 (карта) Статистика Предприемачество бакалаври редовно 172 17200
Л вторник 11.35 - 14.05 303К (карта) Статистика Екоикономика бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 11.35 - 14.05 303К (карта) Статистика Аграрен бизнес бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 11.35 - 14.05 303К (карта) Статистика Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 11.35 - 14.05 303К (карта) Статистика Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 173 17300
Л вторник 16.00 - 18.30 2030 (карта) Статистика Бизнес логистика бакалаври редовно 176 17600
Л вторник 16.00 - 18.30 2030 (карта) Статистика Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 176 17600