Заместник-председател
Общо събрание

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 08.00 - 10.30 3075 Статистика Администрация и управление бакалаври редовно 231 23100
Л четвъртък 09.00 - 12.15 2083 Демографска статистика Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900