Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 9.00 - 12.00 П035 Демографска статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
1.6.2019 г. 12.00 - 13.30 ТЦ Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 231