Заместник-председател
Общо събрание

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 9.00 - 12.00 П035 Демографска статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
1.6.2019 г. 12.00 - 13.30 ТЦ Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 231
20.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2029 Демографска статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
20.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2083 Възпроизводство на населението Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
20.6.2019 г. 8.00 - 9.30 БИБЛ. Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 231
24.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П035 Демографска статистика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
26.6.2019 г. 16.45 - 18.15 ТЦ Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 231
26.6.2019 г. 16.45 - 18.15 ТЦ Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 180
26.6.2019 г. 16.45 - 18.15 ТЦ Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 181
26.6.2019 г. 16.45 - 18.15 ТЦ Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
26.6.2019 г. 16.45 - 18.15 ТЦ Статистика Икономика и бизнес редовно бакалавър 183