Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика за журналисти и социолози Социология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика за журналисти и социолози Медии и журналистика редовно бакалавър 500
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика за журналисти и социолози Медия икономика редовно бакалавър 501
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 161
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика и бизнес редовно бакалавър 162
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика и бизнес редовно бакалавър 163