Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2022 г. 11.30 ТЦ (карта) Статистика за журналисти и социолози Социология редовно бакалавър 400
лятна редовна 20.5.2022 г. 11.30 ТЦ (карта) Статистика за журналисти и социолози Медии и журналистика редовно бакалавър 500
лятна редовна 20.5.2022 г. 11.30 ТЦ (карта) Статистика за журналисти и социолози Медия икономика редовно бакалавър 501
лятна поправителна 9.6.2022 г. 12.00 БИБЛ. (карта) Статистика за журналисти и социолози Медия икономика редовно бакалавър 501
лятна поправителна 9.6.2022 г. 12.00 БИБЛ. (карта) Статистика за журналисти и социолози Медии и журналистика редовно бакалавър 500
лятна поправителна 9.6.2022 г. 12.00 БИБЛ. (карта) Статистика за журналисти и социолози Социология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика за журналисти и социолози Медии и журналистика редовно бакалавър 500
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика и бизнес редовно бакалавър 162
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика и бизнес редовно бакалавър 163
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 160
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 161
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика за журналисти и социолози Социология редовно бакалавър 400
годишна поправителна 13.9.2022 г. 8.00 ИЦ1 (карта) Статистика за журналисти и социолози Медия икономика редовно бакалавър 501