Научен секретар
Катедра "Икономика на туризма"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.45 - 12.15 П037 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 125 12500
Л понеделник 14.15 - 16.45 2121 Културен туризъм Икономика на туризма с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
У вторник 09.00 - 10.30 2134 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 125 1228
У вторник 10.45 - 12.15 2134 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 125 1229
Л вторник 18.30 - 21.00 2118 Управление на свободното време Международен туризъм - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.3.2019 г. 9.00 - 15.00 2099 Управление на свободното време Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Л 13.4.2019 г. 9.00 - 14.00 3031 Управление на свободното време Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800