Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.45 - 12.15 П037 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 127 12700
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 16.45 4056 Маркетинг в туризма Икономика на туризма бакалаври редовно 129 12900
Онлайн занятие » У вторник 09.00 - 10.30 2134 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 127 1236
Онлайн занятие » У вторник 10.45 - 12.15 2134 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 127 1237
Онлайн занятие » У вторник 12.30 - 14.00 2134 Културен туризъм Икономика на туризма бакалаври редовно 127 1238
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 2118 Управление на свободното време Международен туризъм - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. 9.00 - 12.15 2099 Управление на свободното време Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 2099 Управление на свободното време Мениджмънт в туризма - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800