Директор
Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
Цветан Георгиев Цветков

Доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Служебен E-mail: ttsvetkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 239; 298; 272
Кабинет: 2131
Консултации: Понеделник, 12.15 – 16.15, зала 2131 (след предварителна уговорка по e-mail)