Директор
Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
Цветан Георгиев Цветков

Доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Служебен E-mail: ttsvetkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 239
Кабинет: 2131
Консултации: понеделник, 12.45 – 16.45, зала 2131 (след предварителна уговорка по e-mail)
Научни интереси: управление на иновациите и инвестициите в отбраната и сигурността, количествени методи в управлението, стратегическо управление, управление на риска, ядрена сигурност