Директор
Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
Цветан Георгиев Цветков

Доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Служебен E-mail: ttsvetkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 239
Кабинет: 2131
Консултации: понеделник, 12.45 – 16.45, зала 2131 (след предварителна уговорка по e-mail)

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 10.30 3037 Иновации Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 18700
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 12.15 3037 Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 2121 Защита на критичната инфраструктура Управление на киберсигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 1084 Организация на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 2121 Добри практики в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2122 Управление на иновациите Администрация и управление бакалаври редовно 230 Упр.на иновациите
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2122 Управление на иновациите Администрация и управление бакалаври редовно 231 Упр.на иновациите
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2122 Управление на иновациите Администрация и управление бакалаври редовно 232 Упр.на иновациите
Онлайн занятие » Л 11.4.2020 г. 9.00 - 17.30 1083 Управление на проекти Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. - 10.5.2020 г. 9.00 - 17.30 1083 Управление на проекти Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800