Директор
Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
Цветан Георгиев Цветков

Доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Служебен E-mail: ttsvetkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 239
Кабинет: 2131
Консултации: online - вторник 8.30 - 10.30присъствени - вторник 10.30 - 12.30 (с предварителна уговорка по електронна поща)
Часове за консултации: online - вторник 8.30 - 10.30присъствени - вторник 10.30 - 12.30 (с предварителна уговорка по електронна поща)