Директор
Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
Цветан Георгиев Цветков

Доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Служебен E-mail: ttsvetkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 239
Кабинет: 2131
Консултации: online - вторник 8.30 - 10.30присъствени - вторник 10.30 - 12.30 (с предварителна уговорка по електронна поща)

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 П038 (карта) Управление на риска Управление на международни проекти - 2 сем. редовно магистър 68
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 П038 (карта) Управление на проекти Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 П038 (карта) Управление на иновациите Администрация и управление редовно бакалавър 201
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 П038 (карта) Управление на иновациите Администрация и управление редовно бакалавър 202
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 311К (карта) Иновации Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 147
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 311К (карта) Иновации Бизнес логистика редовно бакалавър 122
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 311К (карта) Организация на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 14.9.2022 г. 18.00 (карта) Управление на риска Управление на международни проекти - 2 сем. дистанционно магистър 68
годишна поправителна 15.9.2022 г. 18.00 2121 (карта) Управление на риска Икономика на вътрешния ред - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 15.9.2022 г. 18.00 2121 (карта) Управление на риска Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 15.9.2022 г. 18.00 2121 (карта) Добри практики в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 15.9.2022 г. 19.00 2121 (карта) Защита на критичната инфраструктура Управление на киберсигурността - 2 сем. редовно магистър 58