Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
31.1.2020 г. 10.00 - 13.00 3048 Търговско право Счетоводство редовно бакалавър 101
1.2.2020 г. 10.00 - 13.00 3049 Търговско право Финанси редовно бакалавър 100
1.2.2020 г. 13.00 - 16.00 3049 Търговско право Финансов контрол редовно бакалавър 102