Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 3073 Теория и изследване на масовата комуникация Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 515 51500
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 3072 Икономически и социален анализ Медии и журналистика бакалаври редовно 513 ИСА
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 3072 Икономически и социален анализ Медия икономика бакалаври редовно 514 ИСА
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 14.00 3006 Основи на комуникациите Икономика на туризма бакалаври редовно 129 12900
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 14.00 3006 Основи на комуникациите Бизнес логистика бакалаври редовно 129 12900