Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 4052 (карта) Публична реч и реторика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 51900
Л петък 09.00 - 12.15 3075 (карта) Социални и медийни изследвания Социология бакалаври редовно 400 Соц. и мед. изсл.
Л петък 09.00 - 12.15 3075 (карта) Социални и медийни изследвания Медии и журналистика бакалаври редовно 500 Соц. и мед. изсл.
Л петък 09.00 - 12.15 3075 (карта) Социални и медийни изследвания Медия икономика бакалаври редовно 501 Соц. и мед. изсл.
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 10.00 - 18.30 3072 (карта) Теория на масовата комуникация Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 10.00 - 18.30 3072 (карта) Теория на масовата комуникация Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 10.00 - 18.30 3072 (карта) Теория на масовата комуникация Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800