Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Научни интереси: стратегическо управление, управление на знанията, стратегическо управление на човешките ресурси