Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 3008 Стратегическо управление Администрация и управление бакалаври редовно 233 23300
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 П034 Стратегическо управление Администрация и управление бакалаври редовно 234 23400
Онлайн занятие » Л петък 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 109 10900
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.45 2009 Основи на управлението Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 110 11000
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Стратегии за интернационализация на бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Онлайн занятие » У 20.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Стратегии за интернационализация на бизнеса Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 9307
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Лидерство Бизнес администрация - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. - 4.10.2020 г. 9.00 - 14.00 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2094 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2094 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. - 25.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2113 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. - 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 15.45 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 15.45 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 15.11.2020 г. 9.00 - 15.45 Стратегии за интернационализация Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2094 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. - 6.12.2020 г. 9.00 - 17.30 2113 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800