Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Научен секретар
Катедра "Управление"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник [от 11.2.2019 г. до 13.5.2019 г.] 18.30 - 21.00 4004 Управление на талантите Бизнес лидерство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 10.45 - 14.00 3038 Стратегически мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л вторник 17.45 - 19.15 2094 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 10.45 - 14.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление бакалаври редовно 230 Страт.за е-бизнес1
Л сряда 10.45 - 14.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление бакалаври редовно 231 Страт.за е-бизнес1
Л сряда 10.45 - 14.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление бакалаври редовно 232 Страт.за е-бизнес2
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2094 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2094 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък [от 15.2.2019 г. до 19.4.2019 г.] 18.30 - 21.00 4004 Лидерство на глобалния пазар Бизнес лидерство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 4056 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 16.45 4056 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 9.3.2019 г. 9.00 - 16.45 2092 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 405 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 405 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 10.30 405 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 31.3.2019 г. 9.00 - 10.30 405 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 11.5.2019 г. 9.00 - 16.45 302 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 15.45 302 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 18.5.2019 г. - 19.5.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 18.5.2019 г. - 19.5.2019 г. 9.00 - 16.45 5006 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800