Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Управление"