Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Управление"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2020 г. 16.00 - 18.00 2094 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
30.5.2020 г. 11.00 - 13.00 П037 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. дистанционно магистър 38
30.5.2020 г. 11.00 - 13.00 П037 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
30.5.2020 г. 13.00 - 15.00 П037 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
31.5.2020 г. 11.00 - 13.00 П037 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
31.5.2020 г. 13.00 - 15.00 П037 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
3.6.2020 г. 16.00 - 18.00 2094 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
3.6.2020 г. 16.00 - 18.00 2094 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
4.6.2020 г. 14.00 - 16.00 5008 Стратегически мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
4.6.2020 г. 16.00 - 18.00 3009 Лидерство Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
5.6.2020 г. 9.00 - 12.00 2007 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 233
5.6.2020 г. 9.00 - 12.00 2007 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 234
5.6.2020 г. 9.00 - 12.00 2007 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 235
6.6.2020 г. 11.00 - 13.00 502 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
6.6.2020 г. 11.00 - 13.00 502 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
6.6.2020 г. 9.00 - 11.00 502 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78