Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Научен секретар
Катедра "Управление"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2019 г. 9.00 - 11.00 П034 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
27.5.2019 г. 11.00 - 13.00 5007 Стратегически мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
27.5.2019 г. 16.00 - 18.00 5006 Управление на талантите Бизнес лидерство - 2 сем. редовно магистър 28
31.5.2019 г. 16.00 - 18.00 П036 Лидерство на глобалния пазар Бизнес лидерство - 2 сем. редовно магистър 28
31.5.2019 г. 16.00 - 18.00 П036 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
31.5.2019 г. 16.00 - 18.00 П036 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
3.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2094 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
4.6.2019 г. 12.00 - 16.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 230
4.6.2019 г. 12.00 - 16.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 231
4.6.2019 г. 12.00 - 16.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 232
8.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
8.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
8.6.2019 г. 9.00 - 11.00 404 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П036 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4004 Управление на талантите Бизнес лидерство - 2 сем. редовно магистър 28
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 5009 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 5009 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 5009 Лидерство на глобалния пазар Бизнес лидерство - 2 сем. редовно магистър 28
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3073 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем редовно магистър 38
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3073 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем дистанционно магистър 38
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3073 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3073 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
14.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3073 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 403 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 403 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
16.6.2019 г. 9.00 - 11.00 403 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
17.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2094 Стратегически мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 230
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 231
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2005 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление редовно бакалавър 232