Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Научен секретар
Катедра "Управление"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток