Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 4.1.2021 г. 12.00 - 14.00 2006 Основи на управлението Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 109
зимна редовна 4.1.2021 г. 14.00 - 16.00 2006 Основи на управлението Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 110
зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 9.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 10.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
зимна редовна 10.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Лидерство Бизнес администрация - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 10.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 10.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
зимна редовна 10.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Стратегии за интернационализация Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
зимна редовна 11.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3037 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 11.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3037 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 12.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2009 Стратегическо управление Администрация и управление редовно бакалавър 233
зимна редовна 12.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2009 Стратегическо управление Администрация и управление редовно бакалавър 234
зимна редовна 13.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Стратегии за интернационализация на бизнеса Бизнес администрация дистанционно бакалавър 935