Заместник-ректор
по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Научен секретар
Катедра "Управление"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 2009 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление бакалаври редовно 233 Страт. за е-бизнес
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 2009 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление бакалаври редовно 234 Страт. за е-бизнес
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 2009 Стратегии за е-бизнес Администрация и управление бакалаври редовно 235 Страт. за е-бизнес
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 3038 Стратегически мениджмънт Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 3007 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 3007 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2110 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 3002 Лидерство Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 15.00 5007 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 5006 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 29.2.2020 г. 9.00 - 16.45 5006 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 5006 Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 1.3.2020 г. 9.00 - 16.45 5006 Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. - 29.3.2020 г. 9.00 - 16.45 5007 Стратегически HR мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 15.45 306 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 15.45 306 Стратегическо управление на човешките ресурси Бизнес администрация-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3061 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.5.2020 г. 9.00 - 13.15 3061 Глобален мениджмънт Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.5.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Лидерство Бизнес администрация-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800