Добре дошли

Уважаеми колеги и студенти, добре дошли в моя университетски блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност. Заповядайте и в профилите ми в следните професионални мрежи:

Google Scholar

Academia.edu

ReserachGate.net

LinkedIn