Научен секретар
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Иван Иванов Вълчанов

Гл.ас. д-р Иван Иванов Вълчанов

Служебен E-mail: valchanov@unwe.bg
Личен E-mail: ivalch89@gmail.com
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: Онлайн консултации: вторник - 12:15 - 14:15; сряда - 09:30 - 11:30
Научни интереси: Онлайн медии, журналистически компетенции и умения, образование