Научен секретар
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Иван Иванов Вълчанов

Гл.ас. д-р Иван Иванов Вълчанов

Служебен E-mail: valchanov@unwe.bg
Личен E-mail: ivalch89@gmail.com
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: Онлайн консултации: вторник - 12:15 - 14:15; сряда - 09:30 - 11:30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 16.00 - 19.15 4052 (карта) Комуникационен мениджмънт Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 Комун. менидж.
Л четвъртък 16.00 - 19.15 4052 (карта) Комуникационен мениджмънт Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 Комун. менидж.
Л петък 12.30 - 15.45 2118 (карта) Медиен маркетинг Медия икономика бакалаври редовно 516 51600