Научни интереси: В областта на творческите и културните индустрии, творческата икономика и икономиката на знанието. Икономическа реализация и управление на обектите на интелектуална собственост, в частност тези на авторското право и сродните му права. Закрила като обект на интелектуална собственост, управление и икономическа реализация на културното наследство. Културното наследство като традиционни и модерни знания. Дигитализация на нематериалното културно наследство, закрила и комерсиализиране като обект на интелектуална собственост. Лицензиране на интелектуална собственост.