Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Владя Бориславова Борисова

Доц. д-р Владя Бориславова Борисова

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: vborisova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1073Научни интереси: В областта на творческите и културните индустрии, творческата икономика и икономиката на знанието. Икономическа реализация и управление на обектите на интелектуална собственост, в частност тези на авторското право и сродните му права. Закрила като обект на интелектуална собственост, управление и икономическа реализация на културното наследство. Културното наследство като традиционни и модерни знания. Дигитализация на нематериалното културно наследство, закрила и комерсиализиране като обект на интелектуална собственост. Лицензиране на интелектуална собственост.